Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường trung học cơ sở
É Tòng
Địa chỉ: Noong Lạnh A- É Tòng -Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0976455505
Email:truongetong@gmail.com

thống kê truy cập

usersOnline: 1
hitsTổng số truy cập: 66.305
  • left 1
  • left 2
  • left 3
  • left 4
  • Google
  • Tin tức thể thao 24h
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

Tin giáo dục

Mẫu kế hoạch cá nhân 2013 - 2014

Tải tại đây 

CỘNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

          Độc lp – T do – Hnh phúc

 

 
 

 

 

 

                                                                       É Tòng , ngày 23 tháng 8 năm 2013

 

K HOCH

HOT ĐỘNG CỦA CÁ NHÂN

NĂM HC 2013 – 2014

 

Họ và tên giáo viên: Trần Thành Trung

Tháng, năm nhập ngành: 01 /10 /2003

Đơn vị công tác: Trường THCS É Tòng .

Nhiệm vụ được giao: ……………………………….

Công tác kiêm nhiệm:

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

+ Căn cứ vào Kế hoạch số: …./KHNH-THCS của Trường THCS É Tòng  ngày 01/03/2013 về Kế hoạch phát triển nhà trường năm học 2013 – 2014.

+ Căn cứ đặc điểm tình hình:

-  Bản thân: Điểm mạnh, điểm yếu.

- Tổ, trường, lớp: Thuận lợi, khó khăn về cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học, giáo viên, học sinh . . . .

- Chất lượng đầu năm của lớp, môn được phân công giảng dạy, Học lực, hạnh kiểm năm trước của lớp được phân công chủ nhiệm .

* Chất lượng đầu năm bộ môn được phân công phụ trách:

TT

Lớp

Môn

TS HS

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết web

  • left 5